Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym” 3-4 czerwca 2016 r. Koszalin

Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym” 3-4 czerwca 2016 r. Koszalin

W dniach 3-4 czerwca 2016 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Koszalin, Słupsk, Piła oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zorganizowali w ramach kampanii prowadzonej przez CIOP-PIB pt. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” konferencję pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”. Konferencja odbyła się w Hotelu Gromada w Koszalinie. W wydarzeniu wzięło udział 80 osób. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Państwowa Inspekcja Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Urząd Dozoru Technicznego. Na spotkanie przybył również Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie Pan Waldemar Kozłowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące wydawnictwa: Promotor BHP, Przyjaciel Przy Pracy, Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka,  Atest, Asystent BHP.pl specjalistyczny portal BHP, Tarbonus,  ODDK oraz TV MAX, TVP3,  Miasto Tygodnik Koszaliński, ekoszalin.pl. W pierwszym dniu konferencji wystąpili m.in. pani Elżbieta Bożejewicz – Prezes ZG OSPSBHP, która omówiła zasady etyki zawodowej służby bhp. Pan dr inż. Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z Łodzi przedstawił uczestnikom konferencji potencjalne dolegliwości i urazy występujące w transporcie ręcznym oraz sposoby ich zapobiegania. Pan dr inż. Marcin Milanowicz z CIOP-PIB w Warszawie omówił skuteczność działania elementów bezpieczeństwa chroniących operatora przed skutkami przewrócenia wózka jezdniowego. Na temat oceny ryzyka zawodowego w transporcie wewnątrzzakładowym oraz o wypadkach przy pracy w tej branży opowiedział Pan Piotr Szymański Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie. Pani Alina Rutkowska Starszy Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła program dotyczący dofinansowania przedsiębiorstw, w celu poprawy bezpieczeństwa...