„LAUR BEZPIECZEŃSTWA 2015” – GALA ROZDANIA NAGRÓD

W dniu 30.03.2015 w Auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się gala wręczenia nagród dla laureatów nagrody „Laur Bezpieczeństwa – 2015”.  Swą obecnością na gali między innymi, zaszczycili: V-ce Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Marek Nościusz oraz Prezesi Zarządów Oddziałów: Wrocław – Artur Maciejewski, Leszno – Ryszard Łubniewski, V-ce Prezes Zarządu Warszawa Centrum – Tadeusz Potasiński. Autorem statuetki i medalu jest zielonogórzanin Robert Tomak w którego dorobku artystycznym znajdziemy zielonogórskie pomniki Ignacego Łukaszewicza, Matki Sybiraczki oraz wiele innych prac. Każda statuetka i medal  są sygnowane podpisem artysty. Celem ustanowionej Uchwałą Zarządu OSPSBHP Oddziału Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 31.03.2014 nagrody niosącej motto „SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO” (tłum. bezpieczeństwo pracy najwyższym prawem niech będzie) jest: •    szeroka promocja i wyróżnienie pracy pracowników służby bhp, •    wyróżnienie pracodawców, oraz •    wyróżnienie ludzi nauki, techniki medycyny pracy oraz innych,  którzy swoją pracą i jej wynikami  przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy, Po przywitaniu gości i przedstawieniu historii powstania nagrody przez Prezesa Zarządu Oddziału OSPSBHP, wykład inauguracyjny wygłosił nadinspektor pracy PIP Dariusz Dałek – na temat „Legalność zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski. Z wykładem można zapoznać się na naszej stronie www.ospsbhp.zgora.pl – w zakładce materiały szkoleniowe. Następnie przekazano Statuetkę Lauru Bezpieczeństwa pani Zofii Kocińskiej – wdowie po Jerzym Kocińskim – byłym prezesie oddziału lubuskiego OSPSBHP w Zielonej Górze jako wyraz pamięci za jego wysiłek włożony w ponowne zorganizowanie pracowników służby bhp  regionu w organizację wspierającą i promującą ciągłość doskonalenia wiedzy i etykę pracy służby bhp. Na zdjęciu – Przewodniczący Kapituł Nagrody, dr Grzegorz Dudarski wręcza statuetkę żonie Śp. Jerzego Kocińskiego. Jak wynika z wypowiedzi laureatów i uczestników takie...