Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu podczas Kongresu FIRE|GDAŃSK 2017

Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu podczas Kongresu FIRE|GDAŃSK 2017

Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu to temat, który stanowi spory problem i dla projektantów i rzeczoznawców, a w efekcie i dla prewentystów z komend miejskich PSP, którzy odbierają budynki wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, zwłaszcza gdy wymagana jest skomplikowana współpraca pomiędzy nimi. Jakie jeszcze zmiany czekają projektantów i użytkowników obiektów w związku ze zmianami przepisów od 2017r.? Na to i inne pytania będzie można zasięgnąć wiedzy podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE|GDAŃSK  09/03/2017 w Europejskim Centrum Solidarności,  gdzie oprócz zagadnień poświęconych sygnalizacji i detekcji pożarowej, przedstawione zostaną m.in. trudne zagadnienia związane z procedowaniem projektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań pożarowych. Panelom technicznym oprócz wystawy i pokazów rozwiązań w praktyce  towarzyszyć będą konsultacje z ekspertami z prewencji Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicielem organów administracji architektoniczno – budowlanej. Wśród omawianych tematów znajdą się: Zasilacze serii EN54 oraz DSO, do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdalnego monitoringu parametrów pracy Prowadzenie kabli i przewodów w systemie E30/E90 w wymagających warunkach na przykładzie zespołów kablowych badanych wg normy DIN 4102-12 zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Polsce Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad Oświetlenie awaryjne w nowoczesnym budownictwie Detekcja gazów i właściwy dobór urządzeń uwzględniający warunki panujące w monitorowanym obiekcie Omówienie wybranych środków gaśniczych stosowanych w Stałych Urządzeniach Gaśniczych do zabezpieczeń pomieszczeń IT, teletechniki i sterowania Mobilne systemy ochrony przeciwpożarowej IBS w tym przeciwpowodziowe a poza tym m.in. systemy oddymiania i naturalnej wentylacji, napędy do stolarki okiennej i drzwiowej, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy sterowań i zamknięć przeciwpożarowych, urządzenia i wiele innych istotnych zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową i projektowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie Organizatora:...
Testy współdziałania urządzeń przeciwpożarowych

Testy współdziałania urządzeń przeciwpożarowych

Testy współdziałania urządzeń przeciwpożarowych są równie istotne jak dokonywanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów i dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Hydranty wewnętrzne – rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa

Hydranty wewnętrzne – rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa

Hydrant wewnętrzny – jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. Hydrant wewnętrzny powinien być oznakowany zgodnie z Polską Normą. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Gaśnica wodna mgłowa – ekologiczna, ergonomiczna, skuteczna

Gaśnica wodna mgłowa – ekologiczna, ergonomiczna, skuteczna

Gaśnica proszkowa – jej użycie powoduje zabrudzenia będące wynikiem reakcji chemicznych i niejednokrotnie niszczy przez to gaszone mienie. Gaśnica pianowa – większość gaśnic pianowych nie nadaje się do gaszenia urządzeń pod napięciem. Gaśnica śniegowa – nie można używać jej do gaszenia ubrań płonących na ludziach. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)

Systemy sygnalizacji pożarowej są najważniejszym elementem automatyki pożarowej, stanowią bardzo szybką formę wykrywania pożaru i szybkiego powiadamiania o zagrożeniu.   Przeglądy techniczne i obsługa techniczna są jednym z czterech podstawowych działań mających wpływ na zapewnienie prawidłowej pracy systemu w obiekcie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719) konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, jako urządzenia przeciwpożarowego, powinna być wykonywana okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Obowiązek ten zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nałożony jest na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Instalacja sygnalizacji pożarowej od pierwszego dnia oddania do eksploatacji (niezależnie czy obiekt jest użytkowany czy nie) powinna być właściwie konserwowana. Stan gotowości instalacji w czasie eksploatacji powinien być utrzymany na poziomie wyjściowym, tj. takim jaki był w momencie oddania do eksploatacji. W czasie pracy następuje pogorszenie właściwości technicznych instalacji. Mają na to wpływ m.in.: 1.    awarie, 2.    działalność ludzi, 3 wady ukryte, 4.    wadliwy montaż, 5.    czynniki zewnętrzne trudne do przewidzenia, 6.    sabotaż. W związku z powyższym konieczne jest wdrożenie mechanizmów i czynności, które pozwolą na odtworzenie pierwotnej sprawności instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Należy brać także pod uwagę działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, zawierające rozbudowę, zmiany i modernizację instalacji. Po każdym takim działaniu należy sprawdzić działanie całej instalacji. Użytkownik powinien wyznaczyć osobę(-y) (nazywaną niekiedy operatorem) dyżurującą przy centrali. Jej zadaniem jest reagowanie na sygnały centrali. Osobę tę powinien przeszkolić konserwator w zakresie obsługi zgodnie z instrukcją, dostarczoną wraz z centralą (przewidzianą do zawieszenia przy centrali). Ponadto upoważniona przez użytkownika osoba powinna przeprowadzać cykliczne...