Myśl i pracuj bezpiecznie na przykładzie International Tobacco Machinery Poland w Radomiu (ITM Poland)

Myśl i pracuj bezpiecznie na przykładzie International Tobacco Machinery Poland w Radomiu (ITM Poland)

Działalność w branży produkcji maszyn jest szeroka, jednak ITM zajmuje się produkcją specjalistycznych maszyn do wytwarzania produktów tytoniowych i stanowi w tej dziedzinie światową ekstraklasę. Produkcja tej spółki w 95 % trafia na eksport. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Procedury ubiegania się o refundację

Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Procedury ubiegania się o refundację

Pracodawca zatrudniający pracowników z niepełnosprawnościami może uzyskać refundację wynagrodzeń tych pracowników. Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Szczegółowo opisałem to w lutowym numerze Przyjaciela przy Pracy. W tym artykule opiszę procedury ubiegania się o refundację. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Osoba niewidoma i słabowidząca w pracy

Chcę/mogę zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jak mam postępować, od czego mam zacząć? To pytania, które zadają sobie pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Najczęściej popełniane uchybienia w sporządzonych dokumentacjach powypadkowych – praktyczne uwagi

Najczęściej popełniane uchybienia w sporządzonych dokumentacjach powypadkowych – praktyczne uwagi

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu dochodzeń powypadkowych oraz w sporządzaniu dokumentów powypadkowych, jak również w wyniku analizy i oceny wielu dokumentacji powypadkowych, w niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na wybrane aspekty postępowań powypadkowych. Niniejszy artykuł kieruję głównie do początkujących adeptów sztuki BHP, którzy w dotychczasowych publikacjach i opracowaniach nie znaleźli odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów rozwiązywania nietypowych problemów, przypadków nie do końca unormowanych lub niejednoznacznie zapisanych w obowiązujących przepisach. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nowelizacja w zakresie umów terminowych – wyjaśnienie przepisów przejściowych. Część I

Nowelizacja w zakresie umów terminowych – wyjaśnienie przepisów przejściowych. Część I

W dniu 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany przepisów kodeksu pracy określające zasady zawierania umów na czas określony. Od tego dnia w kodeksie pracy będą zawarte nowe reguły zawierania umów terminowych. W wielu irmach w dniu wejścia w życie ustawy trwać będą umowy na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 roku. Usta- wa nowelizująca kodeks pracy w przepisach przejściowych rozstrzyga jak traktować umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie ustawy, a trwające w dniu 22 lutego 2016 roku. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...