Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z artykułem 149 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z praca. pracodawca ma obowiązek udostępnić ją pracownikowi na jego żądanie. ustawodawca wprowadzając obowiązek ewidencji czasu pracy wskazał na obowiązkowy jej zakres. Nie ustalił jednak wzoru karty ewidencji czasu pracy pracownika. dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom (art. 234 § 1 kodeksu pracy)¹. Ten tryb został ustalony na podstawie delegacji kodeksowej w rozporządzeniu rady Ministrów z 2009 r.² Na postawie § 11 poszkodowany, a w przypadku jego śmierci, jego rodzina mają prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć zainteresowanych. Krzysztof Rogoziński, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kontrola drabin w okresie ich eksploatacji

Kontrola drabin w okresie ich eksploatacji

Mimo upływu lat od nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) w kontaktach z klientami wciąż powraca temat kontroli drabin i dokumentowania tej czynności. Sprawę komplikuje niewymienienie drabin wśród maszyn w powstałym w późniejszym okresie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199 poz. 1228 ze zm.). Marek Maszewski, główny specjalista ds. BHP, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie umów zlecenia.

Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie umów zlecenia.

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wprowadziła ona znaczące zmiany w umowach zlecenia. Najbardziej istotną zmianą oprócz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Umowa o pracę a prawa własności intelektualnej

Czym są prawa własności intelektualnej? Prawa własności intelektualnej są prawem na dobrach niematerialnych. Odnoszą się do tego co stworzy ludzki umysł i do praw, które regulują korzystanie z nich. Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...