Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolniczym – seminarium 3M Poland i KRUS

Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolniczym – seminarium 3M Poland i KRUS

Praca z użyciem maszyn rolniczych, kontakt ze środkami ochrony roślin, paliwami, smarami powodują, że zawód rolnika jest w sposób szczególny narażony na różnego rodzaju zagrożenia. Według statystyk KRUS-u tylko w latach 2014-2015 w Polsce doszło łącznie do prawie 40 tys. różnych wypadków z udziałem rolników. I choć z roku na rok jest ich coraz mniej to liczba chorób zawodowych wzrasta. Wynika z tego zwiększona potrzeba edukowania zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników tego sektora w zakresie BHP. 19 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy w sektorze rolniczym. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni, m.in. prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prezes Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Roślin „SKOR” – Joanna Sitarska, a także eksperci z 3M Poland i lubelskiego KRUS-u. Tematem wydarzenia było zapobieganie wypadkom w pracy rolnika, charakterystyka głównych zagrożeń (mechanicznych, chemicznych, biologicznych) dla tego sektora oraz prezentacja programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa. – Statystyki wykazują, że występuje tendencja spadkowa w zgłaszanych zdarzeniach wypadkowych z udziałem rolników. W skali całego kraju w 2015 roku odnotowaliśmy aż 1785 mniej wypadków (8,1 %) niż w 2014 roku. Podobnie sytuacja wygląda w województwie lubelskim, gdzie skala wypadków spadła o 3,5 %. Cały czas pracujemy na tym, by ograniczać wypadkowość m.in. prowadząc szeroko zakrojoną akcję szkoleniową dla rolników oraz członków ich rodzin – powiedział Zdzisław Antoń, Dyrektor OR KRUS w Lublinie. Oprócz zajęć teoretycznych studenci lubelskiej uczelni mieli okazję przetestować i sprawdzić dopasowanie środków ochrony słuchu i dróg oddechowych firmy 3M, a także dowiedzieć się więcej na temat programu edukacyjnego – Akademia Rolnika. – Rolnicy sami dostrzegają potrzebę edukacji na temat zagrożeń i...