Spotkanie Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z przedstawicielami polskich stowarzyszeń BHP

Spotkanie Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z przedstawicielami polskich stowarzyszeń BHP

Przedstawiciele polskich stowarzyszeń zrzeszających służbę BHP w dniu 10 lutego br. spotkali się z członkami Zarządu Głównego OSPSBHP. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenia Ochrony Pracy, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB, oraz przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie i przedstawiciele Partnerów Wspierających OSPSBHP. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat konieczności wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) Wspólnie wypracowane stanowisko wskazuje na dwa główne postulaty: Określenia wymagań wobec jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP oraz utworzenia publicznie dostępnego centralnego rejestru tych jednostek, prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Doprecyzowania wymagań kwalifikacyjnych i zakresu umiejętności dla wykładowców szkoleń BHP. Uczestnicy spotkania ustalili też, że do dnia 28 lutego br. przekażą szczegółowe rozwinięcie poglądowe omawianych kwestii do Elżbiety Bożejewicz, prezesa ZG OSPSBHP, celem kontynuacji dyskusji. Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP Tego samego dnia Zarząd Główny OSPSBHP odbył swoje pierwsze w 2017 roku posiedzenie. Głównym tematem obrad była dyskusja nad projektem planu pracy Zarządu na rok 2017. Najważniejsze z zaplanowanych działań to m.in. marcowe posiedzenie Rady Stowarzyszenia oraz majowy Zjazd Nadzwyczajny w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu i zatwierdzenia regulaminów pracy dla poszczególnych organów OSPSBHP. Na 6 czerwca, w czasie Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle w ramach Targów ITM Polska w Poznaniu, zaplanowano seminarium „Samorząd zawodowy służby BHP – propozycje utworzenia”, a w dniach 6-10 czerwca wyjazd studyjny do Szwecji, którego współorganizatorem...